Ендокринни заболявания и хирургично лечение - www.Endosurg.eu

Ендокринни заболявания и Хирургично лечение
Lawyer
Go to content
   Този сайт е посветен на ендокринните заболявания, чието лечение е предимно хирургично. Тук ще намерите полезна информация за различните видове заболявания на жлезите с вътрешна секреция, фактори за възникване, симптоми, честота, диагностика, ход на болестта, необходимост от провеждане на хирургично лечение, важни съвети за предоперативна подготовка и следоперативно лечение, информация за прилаганите хирургически методи.
   Специалистите по ендокринна хирургия притежават отлична хирургична техника и задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагностика, лаборатория, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни грижи, онкология и пластична хирургия. Ендокринните хирурзи са специализирани в лечението на хирургични усложнения при болести на щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, надбъбречните и млечните жлези, ендоскопски и видеоастистирани (безкръвни) оперативни намеси и манипулации при деца и възрастни, операции при доброкачествени и злокачествени образувания на гърдата,  реконструктивни и естетични операции на гърдата.
Какво трябва да знам ???

  Независимо от първоизточника при откриване формация (възел) на щитовидната жлеза, ранната й диагностика е от жизнено значение за по-нататъшното й лечение. След като вече знам за нея (откривам я случайно, намерена е при профилактичен преглед) наложително е колкото се може по-скоро да:

  1. Се консултирам с ендокринолог  или ендокринен хирург  
  2. Да премина на ехографски преглед
  3. Да изследвам хормоните на щитовидната жлеза.

  За точната и своевременна диагностика е от съществено значение да бъде посетен  ендокринолог или ендокринен хирург с богат опит в патологията, който да определи местонахождението и вида на формацията и да ме упъти за курса на нейното лечение.
  Съгласно световната практика премахването на всяка формация с размери над 10 мм е наложително да бъде биопсирана - тоест с игла за мускулна инжекция да бъде взет материал от възела и да бъде изследван от квалифициран патоанатом.
  Формации над 2 см подлежът на оперативно лечение -отлагането на оперативно лечение създава предпоставки за малигненото й израждане, или за разрастването й до степен да засегне други важни органи в региона или да притисне трахеята и да доведе до затруднения в дишането.

   Все още не съществува медикаментозен, или друг сигурен (хомеопатичен, билколечебен) способ за лечение (стопяване, премахване) възлите на щит. жлеза, опитите в тази насока не само забавят хода на лечението, но и създават рискове за усложнения, или затрудняват проведената на по-късен етап операция.

      Ехографската диагностика на щитовидните формации е ключов фактор за успешната операция. Толкова по-належащо е да бъде извършена от ехографист (ендокринолог или ендокринен хирург) работещ в специализирано звено за ендокринологични заболявания и притежаващ достатъчен опит за точното локализиране на възела или възлите, прилежанието към съдове и органи в шията и да определи най-добрия подход за неговото отстраняване
      Хормоналното изследване на щит. жлеза трябва да включва TSH, Ft4 и Ft3. При съмнение за Тиреоидит на Хашимото се добавят TAT и MAT.


Страхът от ножа…
(да, има го у всеки и това е естествена защитна реакция, но…)

  Модел за съвременно мислене и грижа за собственото здраве е отрано да приема мисълта за оперативното  отстраняване на формацията като единствен способ за излекуването на жлезата, запазването на здравата й част и предпазване на по-нататъшното й увреждане, както и засягането на големи кръвоносни съдове, важни нерви и органи в областта на шията. Още по-съществено е това, когато жлезата е с повишена функция (т.нар. Хипертиреоидизъм, Базедова болест) и бързо и трайно уврежда сърцето. При избора на звено за оперативно лечение, за предпочитане е да се спра на такова, което извършва:

  • точен ехографски преглед, който да установи мястото на възела (възлите) и прилежанието им към други органи и трахеята
  • оценка хормоналното състояние на жлезата
  • подготовка на пациента с медикаментозни средства за придружаващи заболявания или налични алергии
  • консултация с анестезиолог, за подбор на най-подходящата, безвредна и щадяща анестезия и следоперативното обезболяване
  • да разполага с опитен екип, използващ модерна техника, включваща видео-асистирано отстраняване, мониторинг и прилагащ безкръвни (миниинвазивни) операции с пластично (естетично) затваряне на оперативната рана
  • следоперативно проследяване на състоянието до възвръщане на жлезата към нормалната й функция, отнемащо известен период

 По традиция и въз основа на водещия си опит УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" - София и Клиниката по Ендокринна хирургия към нея се явяват основно звено на територията на Република България, извършващо всички изброени диагностични и лечебни действия и оказващо методична помощ, консултация и обучение на другите хирургични звена.


Бихме искали да изкажем нашата благодарност към д-р Юлиан Стойнов и д-р Калин Видинов за предоставeната информация и за поетия от тях ангажимент да отговарят на възникналите ваши въпроси !!!
Д-р Калин Видинов, дм
Обща хирургия
Гръдна хирургия
Ендокринна хирургия
Тел: 0887597601
e-mail: kalin_vi@hotmail.com
Back to content