Медиастинални тумори - www.Endosurg.eu

Ендокринни заболявания и Хирургично лечение
Lawyer
Go to content
Медиастинални тумори
 
 
A.     Първични
 
                                           I.            Тумори
 
Ø  Неврогенни тумори: неврофиброма, невробластома, невросакром, ганглионеврома, хемодекатом, феохромоцитом
 
Ø  Тимома – 19%, като от тях 2/3 са малигнени
 
·         Бенигнени
 
·         Малигнени
 

 
Ø Мезенхимни тумори: фиброма (предимно интра плеврална локализация), фибросаркома, липом, липосарком, мезотелиом, рабдомиосарком и други (6% от патологията)
Ø Васкуларни тумори: хемангиома, хемонгиоепитилома, лимфагиома
Ø Ендокринни тумори – 6%
·         Интраторакална струма
·         Паратироидни аденоми
·         Карциноидни тумори
Ø Тумори на плеврата, манифестират се предимно с остеодистрофия или хипогликемия
Ø Тумори на диафрагмата: около 60% са малигнени (предимно от мезенхимен произход)
                                       II.           Кисти
Ø Перикардни, предимно от десния перикардиум. В ДД им диагноза влизат диафрагмални тумори, форамен Моргани херния, екстреперитониални хернии, както и от перикардни метастази
Ø Бронхогенни
Ø Тимусни
Ø На торакалния дуктукус (0.02%)
Ø Неспецифични

B.     Метастатични – най- често от рак на гърдата (20% от медиастиналните тумор), герминативни тумори (тератом [10%], семином, несимином и други – при гонадни неоплазии да се търсят и ретроперитонеални тумори), екстрамедуларна хематопоеза, туберкулоза
В зависимост от локализацията:
A.    Горен медиастинум
o        Лимфоми
o        Тимоми
o        Тироидни лезии
o        Паратироидни тумори
B.     Преден медиастинум – в 50% от случаите
o        Тимом
o        Тератом
o        Тироидни лезии
o        Паратироидни тумори или аневризми
C.     Заден медиастинум
o        Неврогенни тумори
o        Лимфоми
o        Хернии
o        Диафрагмални хернии
D.    Среден медиастинум
o        Бронхогенни кисти
o        Перикардни кисти
o        Лимфома
o        Херния Моргани
Клинична картина
   Клиничните симптоми са резултат от въздействието на туморите и кистите върху тъканите и органите, разположени около тях.  За съжаление средостението има много големи компенсаторни способности и наличието на симптоми говори за напреднал процес.

1.      Диспнея, до обструкция на трахеята
2.      Непродуктивна кашлица
3.      Синдроми проявяващи се като медицинска спешност:
Ø  Респираторен дисстрес предимно при тумори на торакалния дуктус – при около половината от пациентите с това заболяване
Ø  Трахеална супресия
Ø  Дисфагия или дифузни езофагеални спазми
Ø  Сърдечна тампонада
Ø  Остра васкуларна обструкция
Ø  Белодробен оток поради повишено интракапилярно налягане
Ø  Хиперкалциемия поради повишена секреция на паратироиден хормон
Ø  Хемо или хилоторакс
Ø  Кор пулмонале
Ø  Езофагеална фистула при 10-15% от пациентите с медиастинални тумори
Ø  Неопластично констилационни синдроми: анемия, хемоптое, анемия, хиреркалциемия и други
4.      Синдром на горната празна вена, предимно при семиноми (вероятност за семином 20%), но 80% от този синдром се предизвиква от медиастинални тумори
5.      Болка – неспецифична плеврална болка
6.      Вътре гръдна болка спонтанна или при дишане, най-често интермитираща
7.      Ирадираща предимно в подмишницата, по рядко в гърба, врата, ръцете или гърба вкл.синдром на Панкоаст поради заангажиране на брахиалния плексус
8.      Суперфициална гръдна болка и поради тромбоза от тумора
9.      Оток на ръцете и поради лимфедема
10.  Признаци на повишена катехоламинова синтеза
11.  Хипертония след прием на определени храни или спонтанни малигнени хипертонични кризи при феохромоцитом или при неврогенни тумори, но само ако са от параганглионарен произход
12.  Повишено изпотяване, главоболие
13.  Признаци на повишена полипептидна секреция при ганглионеврома и невробластома, проявяват се с профузна водниста диария
14.  Около 10-50% от тимомите са асоциирани с миастения гравис, но и обратното е вярно при пациентите с миастения гравис има тимоми в 10-15%
15.  Синдром на Къшинг при тимоми – вероятност 10%
16.  Аритмии или сърдечна недостатъчност на фона на белодробна симптоматика при перикардни кисти
17.  Синдром на Хорнер
18.  При деца могат да се прояват със синдром на Клайнфертел или преждевременен пубертет

Основаната им ДД е с аортната аневризма и медиастиналните лимфни туморни маси.

Оперативни достъпи
Екстраплеврален заден достъп предложен 1888 от Н Насилов
Срединен трансстернален достъп с пълно разсичане на гръдната кост Milton или непълно разсичане Rehen – намира приложение при тумори в преден или горен медиастинум
Трансплеврален достъп – десностранен и левостранен – разрезът се прави в междуребрието на чието ниво се намира патологичният процес и в зависимост от това коя част на медиастинума е засегното бива предностраничен, задностреничев или страничен.
Комбиниран шиен разрез – с предностраничен междуребрен разрез вдясно

Д-р Калин Видинов, дм
Обща хирургия
Гръдна хирургия
Ендокринна хирургия
Тел: 0887597601
e-mail: kalin_vi@hotmail.com
Back to content