Мини-инвазивна тироидна хирургия - www.Endosurg.eu

Ендокринни заболявания и Хирургично лечение
Lawyer
Go to content
Минимално-инвазивна тироидна хирургия

   Миниинвазивната тироидна хирургия започва своето развитие през 1996 г. когато Michel Gagner прави първата ендоскопска паратироидектомия. След него през 1998 Paolo Miccoli извършва за първи път минимално–инвазивна видео асистирана тироидектомия – модификация на метода на Gagner, без инсуфлиране на въглероден двуокис., а през същата година Bruno Niederle извършва минимално-инвазивна отворена паратироидектомия.
   Всъщност у всеки човек възниква въпросът - А какво всъщност представлява мини-инвазивна тироидна операция ? Дали това е малък разрез ? А дали хирурга вижда всичко през този разрез и дали не травмира повече тъканите???

  Тези въпроси са възникнали още в зората на развитието на мими-инвазивните методи в ендокринната хирургия и за радост те вече имат реален отговор. Но също така трябва да отбележим че и за тях си има точно определени показания и противопоказания. Самият Paolo Miccoli признава че пациентите които могат да се възползват от въведената от него методика са едва 20 % от общия брой. Ето и показанията за осъществяването на мини-инвазивните оперативни техники:

›Конвенционална операция
- приложима при всички заболявания на щитовидната жлеза независимо от тяхната големина
›Мини-инвазивна тироидна хирургия

Минимално-инвазивна отворена тироидна хирургия(МИОТХ)
- обем на щитовидната жлеза < 80 мл ( един или няколко възли с общ най-голям диаметър до 4,5 см )

Минимално-инвазивна видео-асистирана тироидна хирургия(МИВАТХ)
- обем на щитовидната жлеза < 30 мл ( единичен възел под 3 см)

  За да можем да наречем една операция върху щитовидна жлеза мини-инвазивна трябва да са налице следните ключови елементи:

  1. Оперативният разрез да е под 3 см
  2. По време на операцията задължително да се идентифицират паращитовидните жлези
  3. Възвратен нерв(Гласообразуващата функция на гръкляна основно се осъществява и координира от възвратния нерв) да бъде визуално идентифициран, запазан и по възмоност невромониториран(посредством специална апаратура)

  Реално за да се изпълнят тези три точки се появяват редица изисквания към хирурга и отделението където се извършват тези операции. За да се визуализират паращитовидните жлези и възвратният нерв през толкова малък разрез хирургът трябва да е обучен и да използва увеличителна апаратура- лапароскоп или увеличителни очила даващи поне трикратно увеличение на образът. Освен това отделенията реално използващи тези методи в ендокринната хирургия използват апарат - невромонитор чрез който осъществяват постоянно функционално мониториране на възвратният нерв и така гарантират на пациентите неусложнено протичане на операцията.
  За съжаление в България звената способни и оборудвани за извършвани на подобни мини-инвазивни операции са единици. Неободимо условие е операторът да има задълбочени познания за анатомията на шията , опит в ендоскопските и торакоскопски процедури и опит при използването на интраоперативен невромониторинг.

Консултант: д-р К. Видинов, дм
Д-р Калин Видинов, дм
Обща хирургия
Гръдна хирургия
Ендокринна хирургия
Тел: 0887597601
e-mail: kalin_vi@hotmail.com
Back to content