Мини-инвазивна паратироидна хирургия - www.Endosurg.eu

Ендокринни заболявания и Хирургично лечение
Lawyer
Go to content
Минимално-инвазивна паратироидектомия

   През последните 10-15 години хирургичното лечение на първичния хиперпаратиреоидизъм се промени радикално. Сега можем с  голямо убеждение да заявим, че изказването на John Doppman през 1986 г. – “единственото предоперативно изследване необходимо на пациент с първичен хиперпаратиреоидизъм е да открие опитен ендокринен хирург”, е вече невалидно. За това голяма роля изиграха новостите в образната диагностика и въвеждането на редица нови хирургични техники.


От 1996 г. до сега мини-инвазивните методи непрекъснато се развиват. Предложени са общо четири хирургични мини-инвазивни техники за извършването на паратироидектомия. В Клиниката по Ендокринна хирургия за извършване на паратироидектомия сме приели методиката на Miccoli ( извършена и описана за първи път през 1998 г.) и мини-инвазивната отворена методика.
  Мини-инвазивната отворена методика се извършва през 2.5-3.5 см. разрез на два см. над югулума. Може да се работи двустранно, като при необходимост от конверсия се избягва допълнителен разрез, за разлика от методиките с латерален достъп. Може да се извършва под локална анестезия, локорегионална(блокова) или обща анестезия.
  Техниката описана от Miccoli разчита на външна ретракция за осигуряване на оперативно поле. При нея не се извършва инсуфлиране на газ и така се избягват всички произтичащи от това странични ефекти. Извършва се чрез единичен разрез 1.5-2.5 см., разположен на два см. над югулума. Основните преимущества на метода са, че е приложим за билатерална експлорация и дава възможност да се използва и за оперативни интервенции върху щитовидната жлеза. Извършва се под обща анестезия.
  За да бъдат осъществени тизи мини-инвазивни техники е необходимо изключително прецизна диагностика и локализация. За целта се препоръчва предоперативно провеждането на ехография на шия от компетентен специалист ендокринолог и провеждането на SPECT CT. Така се постига точна локализация на процеса и се избягва конверсията към конвенционална операция.

Консултант: д-р К. Видинов, дм
Д-р Калин Видинов, дм
Обща хирургия
Гръдна хирургия
Ендокринна хирургия
Тел: 0887597601
e-mail: kalin_vi@hotmail.com
Back to content