Въпроси и отговори - www.Endosurg.eu

Ендокринни заболявания и Хирургично лечение
Lawyer
Go to content
Въпроси и отговори:

  Тази страница има за цел да ви предостави отговорите на най-често задаваните въпроси към нашите консултанти. Уверяваме ви че този раздел ще търпи постоянно обновяване.

Въпрос: Колко време ще е престоят в болница при хирургично лечение на нодозна струма (гуша)?

Отговор: Това зависи от конкретното ви състояние и нивото на вашата предоперативна подготовка. В клиниката, където работят нашите консултанти, се практикува и еднодневна хирургия, при която пациентът се изписва до 24 часа от оперативната намеса. За тази цел ще е необходима щателна предоперативна подготовка. В случаите, когато това не е направено, максималният престой е 72 часа при операции протекли без усложнения.
                                                                                                                                                                       
Въпрос: Има ли възможност за безкръвен метод на операция на щитовидна жлеза?

Отговор: Много колеги злоупотребяват с термина „безкръвна операция”. Всяка хирургическа намеса по принцип е свързана с нарушаване целостта на тъканите и следователно макар и минимална кръвозагуба. По тази причина в хирургичната практика се използва терминът мини-инвазивна операция. Този термин означава малък разрез и минимална травма на тъканите на пациента. Нашите консултанти практикуват такава техника при всички оперативни намеси -  както за щитовидна и паращитовидна жлеза така и при заболявания на надбъбречната жлеза.
                                                                                                                                                                      
Въпрос: Има ли операция при която няма белег ?

Отговор: При всяка една оперативна техника има белег, но съществуват техники при които белега остава скрит. Такава техника е трансоралната тироидектомия(TOETVA). При нея белега остава скрит в лигавицата на устата и не може да бъде забелязан.
                                                                                                                                                                     
Въпрос: Всички ли могат да бъдат оперирани чрез мини-инвазивна техника?

Отговор: Хирургичната техника е различна при всеки пациент. Тя зависи както от индивидуалните особенности и предпочитания на пациента, така и от заболяването и степента на неговото развитие. Нашите консултанти се стремят да прилагат тази техника при максимален брой пациенти, но се придържат към принципа, че при злокачествени заболявания, както и при Базедовата болест, използването на тази техника не е целесъобразно в пред вид необходимостта от максимална сигурност за пациента.
                                                                                                                                                                       
Въпрос: Колко голям белег ще имам след операция на щитовидната жлеза?

Отговор: Определящ фактор за големината на разреза при операция на щитовидна жлеза е размерът на формацията и нейният характер. Невъзможно е изваждането на какъвто и да е тумор през разрез по-малък от диаметъра на формацията, макар това да е честа грешка в здравни заведения без нужния опит и познания, с всички произтичащи от подобен подход последствия и усложнения. Раздробяването на формацията за изваждането й през по-малък разрез се смята за грешка в хирургичното изкуство.
                                                                                                                                                                       
Въпрос: Какви са рисковете при операция на щитовидна жлеза?

Отговор: Честотата на усложненията и техният характер е в пряка зависимост от опита и уменията на оператора в областта на ендокринната хирургия. При добре подготвен специалист следоперативните усложнения са под 1 %, а тежестта им е сведена до минимум. По литературни данни  следоперитавните усложнения в различни здравни заведения варират от дрезгавост на гласа и  изтръпване на крайниците до възпаление на оперативната рана, загуба на гласа, тежък следоперативен хипопаратиреоидизъм и затруднение при дишане.
                                                                                                                                                                       
Въпрос: Аз съм опериран(а) преди 1 година и сега се установяват нови формации. Пак ли трябва да се оперирам ?

Отговор: Рецидивите на нодозната струма са в пряка зависимост от индивидуалните особенности и опитът на хирурга провел операцията. Често стремежът на неопитни специалисти към минимален разрез и инвазия, както и липсата на добре подготвено патологично отделение, което да осигурява хистологична диагностика по време на операцията, води до скорошната поява на рецидив. При поява и нарастване на новооткритите формации се препоръчва повторна оперативна намеса.
                                                                                                                                                                       
Въпрос: Детето ми е на 1 година и има хемангиом в областта на главата. Необходима ли е спешна операция?

Отговор: Провеждането на операция при деца трябва да става в специализирани клиника поради високия анестезиологичен риск в детска възраст. Характерно за хемангиомите в детска възраст е тяхното спонтанно обратно развитие. Ето защо при не особенно голями размери препоръчва отлагане на операцията до 4-5 година на детето.
                                                                                                                                                                       
Въпрос: Операцията на щитовидна и надбъбречна жлеза поема ли се от здравна каса?

Отговор: Да, поема се. От началото на 2010 г има нови изисквания към здравните заведения. Въведени са минимален брой операции по съответното заболяване с цел извършването им само от добре подготвени специалисти. Това е причината редица клиники да не могат да сключат договор за тези заболявания. Болницата в коята работят нашите консултанти, УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев”, Клиника по Ендокринна хирургия, има договор за всички пътеки в областта на ендокринната хирургия.
                                                                                                                                                                       
Въпрос: Спешна ли е операцията на доброкачествените образувания на ендокринните жлези?

Отговор: Единственият начин за доказване на доброкачествено образувание е неговата пълна хистологична верификация. Тоест то трябва да бъде оперирано и изследвано и тогава можем да потвърдим с голяма степен на сигурност, че е доброкачествено. Ако приемем, че рискът от злокачествено израждане е минимален при даден пациент, тогава той не подлежи на спешна операция за доброкачествени образувания на ендокринните жлези. Пациентът обаче трабва да има в предвид, че симптомите на съответното заболяване ще се утежняват с течение на времето, а отлагането на оперативната интервенция във времето може да доведе до злокачествено израждане на процеса.
                                                                                                                                                                       
Въпрос: Аз съм оперирана от Базедова болест и сега установих че съм бременна. Опасно ли е състоянието за износване на бременноста?

Отговор: При Базедовата болест се извършва отстраняване на по-голямата част от щитовидната жлеза - субтотална резекция. Ето защо след операцията ще трябва да приемате препарата Л-тироксин. Вашето състояние не носи значителен риск за износване на бременноста. Единственото, което трябва да имате в предвид, е че нуждата на организма по време на бременност от Л-тироксин се повишава и вие трябва редовно да посещавате наблюдаващия ви ендокринен хирург или ендокринолог за корекция на дозата на лекарството.
Д-р Калин Видинов, дм
Обща хирургия
Гръдна хирургия
Ендокринна хирургия
Тел: 0887597601
e-mail: kalin_vi@hotmail.com
Back to content