Хиперпаратиреоидизъм, Паратироиден аденом - Оперативно лечение, - www.Endosurg.eu

Ендокринни заболявания и Хирургично лечение
Lawyer
Go to content
Хиперпаратиреоидизъм

  Етиологията на това заболяване е все още неясна. Заболяването се разделя на три основни вида- Първичен, вторичен и третичен хиперпаратиреоидизъм.
      Първичния хиперпаратиреоидизъм е състояние на нарушена обмяна на калциевия йон. Това нарушение е причинено от повишена продукция на паратироидния хормон. То е рядко заболяване, неговата честота е едва 1:1000 души. По често се среща при жените отколкото при мъжете. Първичния хиперпаратиреоидизъм може да е следствие от появата на паратироиден аденом, паратироидна хиперплазия /доброкачествено нарастване на всички паратироидни жлези/ или на паратироиден карцином.

  1. Паратироидният аденом е най-често срещаната причина за заболяването / 80-85 % /. Повечето аденоми са спорадични и засягат само една паратироидна жлеза. Все пак са известни случай на засягане на две паратироидни жлези.
  2. Паратироидната хиперплазия засяга и четирите паратироидни жлези. Тя най-често е свързана със синдрома на множествена ендокринна неоплазма.
  3. Паратироидният карцином е изключително рядко заболяване. За него трябва да се мисли при пациенти с хиперкалциемия / повишена серумна концентрация на калциевия йон / и твърда формация в областта на шията.

   Вторичния хиперпатиреоидизъм е резултат от паратироидна хиперплазия предизвикана от външен фактор / най-често друго заболяване/. Обикновено причината е наличието на хронична бъбречна недостатъчност или тежък дефицит на калций и витамин Д. При добро овладяване на основното заболяване вторичния хиперпаратиреоидизъм изчезва без лечение.


   Третичен хиперпаратиреоидизъм се наблюдава при трансплантирани пациенти.

Клинична картина
  Калциевия йон играе основна роля в регулацията на редица органи и системи. Това определя голямото разнообразие от оплаквания при това заболяване. Най-честите оплаквания са – лесна уморяемост, слабост, депресия, болки по костите и ставите, запек. Много често се наблюдават и съпътстващи заболявания ката нефролитиаза / камъни в бъбреците/, остеопороза / силно намаляване на плътността на костите/, повишено артериално налягане, язвена болест и хроничен панкреатит. При екцесивна продукция на паратироидния хормон PTHможе да се наблюдава тежка остеопороза с чести фрактури на костите.

Диагноза
  Диагнозата хиперпаратиреоидизъм се поставя благодарение на повишените нива на паратироидния хормон и повишената калциева концентрация в кръвта.За локализиране на процеса и определяне на вида на хиперпаратиреоидизма се използват високочестотната ехография, КТ, ЯМР и Сцинтиграфия с TH.

Диференциална диагноза
Хиперкалцемия предизвикана от малигнен процес на друг орган или система
Ектопичен паратиреоиден хормон
Прием на медикаменти и други екзогенни субстанции
Грануломатозна болест
МEN синдром
Болест на Пейджет

Лечение
  Съществуват редица медикаменти целящи намаляването на концентрацията на калция в кръвта, но за съжаление техния ефект е временен и не лекува причината за заболяването. Единственото трайно лечение е оперативното. При първичния хиперпаратиреоидизъм се премахва причината за заболяването – паратироидния аденом/карцином/. При вторичния хиперпаратиреоидизъм се премахват 3 от 4 паращитовидни жлези, а четвъртата се автотрансплантира  в претироидните мускули или в делтоидния мускул на рамото. За постигането на тези цели се използва миниинвазивен достъп – видеоасистирана паратироидектомия като така се постига минимална травматичност към тъканите на организма. Още на 20 мин след операцията се наблюдава намаляване на паратироидния хормон. Нивото на калция в организма започва да спада още на 2-3 час от операцията което изисква специализирано наблюдение и лечение в реанимационно отделение. В следоперативния период пациента подлежи на активно наблюдение от специализиран лекарски екип поради резките изменения на калциевото ниво в кръвта.

Усложнения

  • Следоперативно кървене
  • Следоперативна инфекция
  • Гласови увреди/увреда на рекурентния нерв/
  • Хипокалциемия - тетанизъм

Консултант:  д-р К. Видинов, дм
Д-р Калин Видинов, дм
Обща хирургия
Гръдна хирургия
Ендокринна хирургия
Тел: 0887597601
e-mail: kalin_vi@hotmail.com
Back to content