Д-р Юлиян Стойнов - Анестезиология и реанимация - www.Endosurg.eu

Ендокринни заболявания и Хирургично лечение
Lawyer
Go to content
Д-р Юлиян Стойнов
Анестезиология и реанимация

   Д-р Юлиян Стойнов е анестезиолог в Клиниката по ендокринна хирургия. Роден е в гр. София. Завършва Медицински университет – София през 1985. През 1991 придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение. Работи като анестезиолог в Окръжна болница гр. София; Централна реанимация към Клиниката по спешна хирургия в ИСУЛ, а от 1990 в Клиниката по ендокринна хирургия. През 2001-2002 г работи като анестезиолог и специализира съвременни методи на регионална и обща аналгезия (обезболяване) в няколко болници и хирургични клиники в Швеция. Прилага най-съвременни и минимално-травматични  методи за оперативна анестезия и следоперативно обезболяване, еднодневна и амбулаторна анестезия. Има над 20  публикации в българския и световния медицински печат по анестезиологични и реанимационни проблеми в ендокринната хирургия.

E-mail: Stoinov@endosurg.eu
Д-р Калин Видинов, дм
Обща хирургия
Гръдна хирургия
Ендокринна хирургия
Тел: 0887597601
e-mail: kalin_vi@hotmail.com
Back to content