Трансорална Eндоскопска Тироидна и Паратироидна хирургия - www.Endosurg.eu

Ендокринни заболявания и Хирургично лечение
Lawyer
Go to content
Трансорална Ендоскопска Тироидектомия Вестибуларен Достъп
Тироидектомия "без белег"

Конвенционалната отворена тироидна резекция понастоящем е стандартният вариант за операция при заболявания на щитовидната жлеза. Този подход обаче неизбежно оставя видим белег на шията.
 

Конвенционална отворена процедура:
 Белег на шията в резултат на традиционната тироидна резекция

   Разработени са много модифицирани техники за намаляване на размера на белега на шията. Наскоро (през последните 10 години) беше разработена Транслуменална(през естествените отвори на храносмилателния тракт) ендоскопска хирургия (NOTES) за резекции върху щитовидната жлеза. Тази хирургична техника напълно избягва видимите белези чрез достъп през устната кухина.
 
   Тази тироидектомия „без белег“ (TOETVA) е минимално инвазивна техника за отстраняване на патологично променена щитовидни жлези, без да оставя видими белези навсякъде по тялото. Операцията се извършва лапароскопски чрез малки разрези по вътрешната повърхност на долната устна, без външни разрези на шията. Вътрешните разрези на устните ще заздравеят напълно, без да оставят доказателства за операция.
 
   Този подход избягва всякакви външни, видими белези по шията или други области на тялото, като същевременно позволява безопасно и пълно отстраняване на щитовидната жлеза.
 
   Конвенционалният белег на операциите върху щитовидната жлеза стана значително по-малък през последните няколко десетилетия и като цяло тези белези заздравяват доста добре с течение на времето. Конвенционалният подход обаче винаги ще остави видими белези по шията, които не са лесно скрити. Този подход „без белег“ няма да остави външни доказателства за процедурата.
 
   Всеки, който се нуждае от операция за отстраняване на щитовидната или паращитовидната жлеза, е потенциален кандидат за процедурата. Съществуват обаче някои ограничаващи фактори, като например размерът на патологично променената жлеза и придружаващите заболявания. Хората със следните диагнози могат да бъдат кандидати за операция „без белег“ на щитовидната жлеза:
 

· Доброкачествен щитовиден възел под 6 cm
· възел на рак на щитовидната жлеза, по-малък от 2 cm
· Отстраняване на щитовидната жлеза при доброкачествени състояния
· Първичен хиперпаратиреоидизъм
· Някои вторични или третични случаи на хиперпаратиреоидизъм


Оперативен  „белег“ 2 седмици след операцията, използвайки трансоралния подход
   Положение на пациента и основни етапи по време на Трансорална ендоскопска тироидектомия:
   Лапароскопската операция(TOETVA)  се провежда под обща анестезия, така че пациентът е напълно заспал по време на цялата операция. Хирургът прави три малки разреза на вътрешната повърхност на устната на пациента, за да постави хирургически инструменти и камера с висока разделителна способност. Тези малки разрези се затварят след отстраняване на щитовидната / паращитовидната жлеза, като не оставят външни белези.
 
   След процедурата пациентите ще останат в болницата за минимум една нощ, за да можем да следим тяхното възстановяване от операция и анестезия. На следващия ден ги освобождават и инструктират да приемат перорални антибиотици, лекарства за болка и промивки на устата вкъщи в продължение на няколко дни след това. Малките шевове, използвани по време на операцията, ще се разтворят, а незначителните синини по брадичката и шията обикновено се изчистват в рамките на два до седем дни.
 
   Методът на щитовидна резекция „без белег“ (TOETVA) има еквивалентна честота на излекуване на конвенционалната резекция чрез разрези на шията. Както при всяка операция има някои рискове са свързани с нейното извършване. Въпреки това, за по-голямата част от пациентите и двата подхода са изключително безопасни и ефективни с ниска степен на усложнения. TOETVA не увеличава риска от усложнения.
 
   Потенциалните усложнения включват:
  • · Временна дрезгавост
  • · Временен хипопаратиреоидизъм
  • · Серома
  • · Хематом
  • · Болка
  • · Увреждане на Възвратният нерв
  • · Инфекция
  • · Нараняване на други структури
  • · Преход към открита процедура
  • · Реакции свързани с обща анестезия
Консултант: Д-р Калин Видинов
Д-р Калин Видинов, дм
Обща хирургия
Гръдна хирургия
Ендокринна хирургия
Тел: 0887597601
e-mail: kalin_vi@hotmail.com
Back to content