Д-р Калин Видинов - Специалист Ендокринна, Гръдна и обща хирургия - www.Endosurg.eu

Ендокринни заболявания и Хирургично лечение
Lawyer
Go to content
Д-р Калин Видинов, дм
Обща Хирургия
Гръдна Хирургия
Ендокринна Хирургия

   Д-р Калин Видинов, дм  е роден  в  гр. София. Завършил е 73 Английска езикова гимназия и отлично владее английски език. През 2004 година завършва медицина в Медицинския Университет гр. София. От 2004 г  до сега работи последователно като клиничен ординатор асистент и главен асистент в Клиниката по Ендокринна хирургия, УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, МУ – София. През периода от юни 2017 г до декември 2018 г. е временно изпълняващ длъжността Началник клиника към клиниката по Ендокринна хирургия, УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“
Специализации:
 • "МИНИМАЛНО – ИНВАЗИВНА ОТВОРЕНА ТИРОИДНА  ХИРУРГИЯ“ 10-15.04.2006
 • "ЩИТОВИДЕН И КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ“, The European School Of Oncology 10-11.04.2006
 • ОСНОВИ НА ЛАПАРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ“ - 08-16.11.2010
 • ЛАПАРОСКОПСКА КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЯ“ 09-11.02.2011
 • МИНИИНВАЗИВНА И ЛАПАРОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЯ 06-10.02.2012
 • Minimal invasive video assisted  Thyroidectomy training course“, Department of Otorhinolaryngology, the 3rd  Faculty of Medicine of Charles University and the Military University Hospital  Prague, Czech Republic 21-23.10.2013
 • "Standardized IONM technique - Part 1(basic)" 19 September 2015, First world congress of nuromonitoring in thyroid and parathyroid surgery, Krakow, Poland
 • "Standardized IONM technique - Part 2(advanced)" 19 September 2015, First world congress of nuromonitoring in thyroid and parathyroid surgery, Krakow, Poland
 • "2nd Ege CadaverLab Workshop Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Aproach(TOETVA)"  22nd February 2020, Izmir, Turkey

Научна дейност:
 • Докторантура специалност „Хирургия“,  Медицински факултет, Медицински университет - София, България 20.07.2011-13.12.2013
 • Образователна и научна степен „Доктор“  специалност „Хирургия“, Дисертационен труд: „Критерии за определяне обема на първичната оперативна интервенция при  доброкачествени заболявания на щитовидната жлеза.“, Медицински факултет,  Медицински университет - София, България 31.01.2014

Публикационна активност до 2019 г:
 • Публикации  в национални научни издания – 40
 • Публикации  в международни научни издания – 19
 • Автор  на учебници – 5
 • Участия  в Български и международни конгреси:  Изнесени общо 36 научни съобщения на различни  форуми.
 • Участвува  активно в симпозиумите и конгресите по ендокринна, гръдна и пластична хирургия.

Проекти
 • Български лекарски  съюз
 • Българско  хирургично дружество
 • Българско дружество  по ендокринология
 • European  Society of Endocrine Surgeons
Консултация:
Всяка сряда от 12 ч на 11 етаж сграда “Майчин Дом“ Клиника по Ендокринна хирургия, УСБАЛЕ "Акад. Ив.  Пенчев"
Желателно предварително записване


Контакти:

Тел. 0887 59 76 01
E-mail: kalin_vi@hotmail.com
Вече online консултации: https://www.healee.com/bg/150036
Д-р Калин Видинов, дм
Обща хирургия
Гръдна хирургия
Ендокринна хирургия
Тел: 0887597601
e-mail: kalin_vi@hotmail.com
Back to content